Giải pháp thành phố thông minh tại Việt Nam

Trong hội nghị IoT vừa tổ chức, Bosch giới thiệu và trưng bày loạt giải pháp và công nghệ để kiến tạo thành phố thông minh.

Start Your Free Trial Now!

Computer center - NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY.
Developed by BODUA Group