• Vietnamese
  • English (UK)

Chương trình đào tạo

14/03/2017 12:30 PMThầy Tuan NTTC

Chương trình đào tạo tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS – PowerPoint cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng về ứng dụng Microsoft PowerPoint 2010. Qua đó, học viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng thành thạo để thiết kế bài trình chiếu trên Microsoft PowerPoint 2010.

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.