• Vietnamese
  • English (UK)

Chương trình đào tạo

14/03/2017 01:04 PMThầy Tuan NTTC

Học phần đi vào các vấn đề liên quan đến một số khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin (tin học, công nghệ thông tin), quá trình thu nhập, xử lý, lưu trữ, truyền tải thông tin (nhập, xuất); khái niệm và thao tác với hệ điều hành; khái niệm và cách quản lý thư mục/tập tin trên máy tính; thay đổi các tùy chọn trong Control Panel, cách sử dụng Internet; soạn thảo, trình bày, định dạng, quản lý, duy trì và chia sẻ tài liệu trên Microsoft Word.

14/03/2017 01:00 PMThầy Tuan NTTC

Học phần đi vào các vấn đề liên quan đến một số khái niệm cơ bản về trang tính, sổ tính, nhập liệu, định dạng các kiểu dữ liệu, trình bày bảng tính; sử dụng công thức và hàm trong bảng tính; sắp xếp, trích lọc và tổ chức dữ liệu; chia sẻ tài liệu trên Microsoft Excel; học phần cũng đi vào các vấn đề liên quan đến xây dựng, tổ chức, sử dụng các đối tượng minh họa cũng như việc sử dụng các hiệu ứng trên Microsoft PowerPoint.

14/03/2017 12:56 PMThầy Tuan NTTC

Nội dung của học phần này được chia thành 3 phần:
Phần 1: WindowsCung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về máy tính, cách vận hành dữ liệu trong máy tính, cách nhận diện và phòng chống virus máy tính. Giới thiệu sơ lược về hệ điều hành Windows, xử lý dữ liệu (sao chép, di chuyển, nén, giải nén, tìm kiếm, …). Khai báo và thay đổi các thiết bị ngoại vi (Control Panel). Sử dụng Internet cơ bản.
Phần 2: Word Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về soạn thảo văn bản, cách trình bày một tài liệu nhằm phục vụ cho công việc học tập của sinh viên (làm báo cáo, đề án môn học, …), cũng như công việc văn phòng khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.
Phần 3: Excel Cung cấp các kiến thức cơ bản về bảng tính, các công cụ, các hàm cơ bản để quản lý các cơ sở dữ liệu nhỏ và vừa. Hỗ trợ cho công việc lưu trữ dữ liệu của sinh viên trong quá trình học cũng như công việc văn phòng của sinh viên khi ra trường.

14/03/2017 12:51 PMThầy Tuan NTTC

Học phần MS Access cơ bản giới thiệu một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của hãng Microsoft, nó cung cấp môi trường và các tiện ích mạnh mẽ để quản lý thông tin hiệu quả. Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản để người học tiếp cận và rèn luyện kỹ năng thiết kế và tạo lập các đối tượng Table, Query, Form, Report, Macro.

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.