• Vietnamese
  • English (UK)

Thông báo

V/v di dời Trung tâm tin học cơ sở 448B Nguyễn Tất Thành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRUNG TÂM TIN HỌC                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                               

                       Số: …../TB-TTTH                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày .....tháng .....năm 2017

THÔNG BÁO

V/v di dời phòng máy Trung tâm tin học cơ sở 448B Nguyễn Tất Thành

Từ ngày 31/07/2017, Trung tâm tin học cơ sở 448B Nguyễn Tất Thành P.18 Q.4 Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức di dời sang cơ sở quận 7 địa chỉ 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Q.7 Tp. Hồ Chí Minh, vì vậy Trung tâm tin học thông báo đến các đơn vị, quý phụ huynh và các bạn sinh viên, học viên kế hoạch di dời để tiện việc liên hệ làm việc và học tập, cụ thể như sau:

·           Giai đoạn 1: (Dự kiến) từ 31/07/2017 đến 06/08/2017

Trung tâm sẽ di dời các phòng thực hành máy tính từ phòng E.201 đến E.209;

Trong thời gian này, các lịch học thuộc dãy phòng trên sẽ được chuyển sang phòng E.305 đến E.309 và việc liên hệ công tác vẫn tại địa điểm 448B Nguyễn Tất Thành P.18 Q.4 Tp. Hồ Chí Minh.

·           Giai đoạn 2: (Dự kiến) từ ngày 07/08/2017

Trung tâm sẽ di dời các phòng thực hành máy tính từ phòng E.305 đến E.309 và khối văn phòng;

Và từ giai đoạn này, các lịch học và liên hệ công tác sẽ được chuyển sang cơ sở quận 7.

Danh sách các phòng thực hành và văn phòng tại cơ sở quận 7:

STT

MÃ PHÒNG

TÊN PHÒNG

GHI CHÚ

1

M.116

Phòng máy tính

 

2

M.117

Văn phòng Trung tâm tin học

 

3

M.118

Phòng máy tính

 

4

M.119

Phòng máy tính

 

5

M.214

Phòng máy tính

Văn phòng Đoàn cũ

6

M.215

P. Kỹ thuật + Server

 

7

M.216

Phòng máy tính

 

8

M.217

Phòng máy tính

 

9

M.218

Phòng máy tính

 

10

M.219

Phòng máy tính

 

Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

- Phòng quản lý đào tạo

- Các đơn vị trong toàn trường

- Đăng Website.

Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.