• Vietnamese
  • English (UK)

Thông báo

Mốc thời gian tổ chức thi, xem điểm kết thúc môn Tin học học kỳ III năm 2016 - 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRUNG TÂM TIN HỌC                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                        Số: 08/TB-TTTH                                                      Tp.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v Sinh viên xem lịch thi, điểm thi kết thúc môn học ở kỳ III năm học 2016-2017)

1. Lớp liên kết, gồm môn: TH MOS 1, TH MOS 2

+ Lịch thi từ ngày 25/09/2017 đến ngày 26/09/2017.

+ Xem kết quả thi kết thúc môn từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 12/10/2017.

2. Lớp lớp chính quy: THVP1, THVP2, TH MOS 1, TH MOS 2, Tin học đại cương

+ Lịch thi từ 02/10/2017 đến ngày 04/10/2017.

+ SV xem kết quả thi kết thúc môn từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 12/10/2017.

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi, điểm thi tại các địa chỉ

http://nttc.vn hoặc

https://www.facebook.com/nttc.vn

Lịch thi - Thông báo: (phân biệt chữ hoa chữ thường)

https://goo.gl/pGJb3f

https://goo.gl/5Scv3E

Điểm thi: (phân biệt chữ hoa chữ thường)

https://goo.gl/9m8WwC

https://goo.gl/3tNBiy

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng Trung tâm tại 458/3F Nguyễn Hữu Thọ P. Tân Hưng Q.7 để được giải quyết.

                                                                                                GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.