• Vietnamese
  • English (UK)

Thông báo

[Thông báo] Xem lịch thi học kỳ I năm 2017 - 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRUNG TÂM TIN HỌC                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Số: 11/TB-TTTH                                                                Tp.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v Sinh viên xem lịch thi, điểm thi kết thúc môn học ở kỳ I năm học 2017-2018)

1. Lớp liên thông, liên kết gồm môn: THVP2, TH MOS 1, TH MOS 2

+ Lịch thi từ ngày 02/01/2018 đến ngày 22/01/2018

+ Xem kết quả thi kết thúc môn từ ngày 26/01/2018 đến hết ngày 27/01/2018

2. Lớp lớp chính quy: THVP1, THVP2, TH MOS 1, TH MOS 2

+ Lịch thi từ 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018

+ SV xem kết quả thi kết thúc môn từ ngày 22/01/2018 đến hết ngày 23/01/2018

Lưu ý: _ Đơn xin hoãn thi, chuyển lịch thi sinh viên có thể nộp trực tiếp tại VP Trung tâm hoặc phòng CTSV và Trung tâm chỉ giải quyết đến hết ngày 28/12/2017

_ Sinh viên xem lịch thi, điểm thi tại các địa chỉ

http://nttc.vn hoặc https://www.facebook.com/nttc.vn

Lịch thi - Thông báo: (phân biệt chữ hoa chữ thường)

https://goo.gl/pGJb3f

https://goo.gl/5Scv3E

Điểm thi: (phân biệt chữ hoa chữ thường)

https://goo.gl/9m8WwC

https://goo.gl/3tNBiy

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Trung tâm tại 458/3F Nguyễn Hữu Thọ P. Tân Hưng Q.7 (ĐT: 028. 37.71.37.66) để được giải quyết

                                                                                                                               GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.