• Vietnamese
  • English (UK)

Lịch khai giảng

(Tháng 6.2017) LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC CƠ SỞ 448B

DANH SÁCH LỚP TIN HỌC DỰ KIẾN

STT

M� LỚP

THỨ

GIỜ HỌC

NGẦY KHAI GIẢNG

NGÀY KẾT THÚC

PHÒNG HỌC

HỌC PHÍ

GHI CHÚ

I- LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

1

17NCB005

2-4-6

18H00

29/05/2017

14/07/2017

800,000

II - LỚP ÔN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

1

17NOCB038

3-5-7

18H00

06/06/2017

23/06/2017

450,000

2

17NOCB039

3-5-7

13H30

13/06/2017

01/07/2017

E201

450,000

3

17NOCB040

2-4-6

18H00

19/06/2017

07/07/2017

 

450,000

 

4

17NOCB041

2-4-6

13H30

05/06/2017

23/06/2017

E201

450.000

 

III - LỚP ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

 

 

 

 

 

1

17NCB002

2-4-6

18H00

26/06/2017

25/08/2017

 

1.000.000

 

IV - LỚP ÔN ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

1

17NONC007

3-5-7

18H00

20/06/2017

14/07/2017

550,000

V- LỚP ÔN MOS WORD

1

WORD tiếng Anh

4-6

18H00

07/06/2017

23/06/2017

 

600.000

 

2

WORD tiếng Việt

7

08H00

24/06/2017

29/07/2017

E205

600.000

 

VI - LỚP ÔN MOS EXCEL

 

 

 

 

 

1

EXCEL tiếng Anh

2-4-6

18H00

12/06/2017

24/06/2017

 

600.000

 

2

EXCEL tiếng Việt

7

08H00

24/06/2017

29/07/2017

 

600.000

 

 

Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.