• Vietnamese
  • English (UK)

Chương trình chính khóa

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THVP 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
TRUNG TÂM TIN NTT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1)     Thông tin về học phần

-         Tên Học phần:

Tên tiếng Việt: Tin học văn phòng 1

Tên tiếng Anh/tiếng khác (nếu có): Office Information 1

-         Mã Học phần: 070405                                            Số tín chỉ: 2

-         Học phần thuộc

Chương trình đào tạo ngành:                              Bậc: Đại học

Khối kiến thức:

Đại cương ý

Chuyên nghiệp □

Bắt buộc ý

Tự chọn

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

Bắt buộc

Tự chọn

Bắt buộc

Tự chọn

Bổ trợ

-         Các học phần tiên quyết: Không

-         Các học phần học trước: Không

-         Các học phần học song hành: Không

-         Phân bố thời gian:

Lý thuyết:……..…tiết 

Thực hành: 60 tiết

Thảo luận/Thuyết trình nhóm:..….. tiết

Các hoạt động khác: (bài tập, trò chơi, đố vui, diễn kịch, xem phim, …):……tiết

Tự học: 60 tiết

2)     Mô tả vắn tắt nội dung Học phần

Nội dung của học phần này được chia thành 3 phần:

Phần 1: WindowsCung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về máy tính, cách vận hành dữ liệu trong máy tính, cách nhận diện và phòng chống virus máy tính. Giới thiệu sơ lược về hệ điều hành Windows, xử lý dữ liệu (sao chép, di chuyển, nén, giải nén, tìm kiếm, …). Khai báo và thay đổi các thiết bị ngoại vi (Control Panel). Sử dụng Internet cơ bản.

Phần 2: Word Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về soạn thảo văn bản, cách trình bày một tài liệu nhằm phục vụ cho công việc học tập của sinh viên (làm báo cáo, đề án môn học, …), cũng như công việc văn phòng khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Phần 3: Excel Cung cấp các kiến thức cơ bản về bảng tính, các công cụ, các hàm cơ bản để quản lý các cơ sở dữ liệu nhỏ và vừa. Hỗ trợ cho công việc lưu trữ dữ liệu của sinh viên trong quá trình học cũng như công việc văn phòng của sinh viên khi ra trường.

3)     Mục tiêu củaHọc phần

-         Kiến thức

-       Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính.

-       Cung cấp các kiến thức cơ bản về tin học văn phòng để phục vụ cho công việc học tập và làm việc của sinh viên.

-         Kỹ năng

-       Xử lý các kỹ năng về tin học văn phòng một cách độc lập.

-         Thái độ

-       Chuyên cần và tự tin khi thực hiện công việc vi tính văn phòng.

4)     Chuẩn đầu ra củaHọc phần

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên cần đạt được (mức tối thiểu) các kết quả cụ thể sau:

Thang Bloom

Nội dung

Chuẩn đầu ra của học phần

Kiến thức

-   Định nghĩa được các khái niệm cơ bản về tin học, nhận dạng được các thiết bị phần cứng, phân loại được các loại phần mềm.

-   Trình bày cách tìm kiếm thông tin trên mạng và sử dụng email.

-   Liệt kê được các định dạng cơ bản trên Word và Excel.

K1 (Nhớ)

-   Trình bày và phân tích được quá trình xử lý thông tin trên máy tính.

-   Trình bày được qui trình soạn thảo văn bản trên Word và thiết kế một bảng tính trên Excel.

K2 (Hiểu)

-   Vận dụng kiến thức đã học vào việc sử dụng máy vi tính phục vụ nhu cầu công việc.

-   Vận dụng kiến thức đã học vào công việc văn phòng.

K3 (Vận dụng)

Kỹ năng

-   Phân biệt được các thiết bị phần cứng.

-   Phân biệt được các loại phần mềm.

-   Xác định được ứng dụng của Word và Excel.

S1 (Nhận thức tri giác)

-   Sử dụng được máy vi tính.

-   Làm chủ hệ điều hành Windows.

-   Sử dụng tốt được phần mềm Word và Excel.

S2 (Sẵn sàng thực hiện hành động/thao tác)

-   Thực hiện thành thạo các thao tác trên máy tính.

-   Hoàn thành được một văn bản trên Word, một bảng tính trên Excel.

S3 (Hành động theo hướng dẫn)

-   Tổ chức có hiệu quả các tài nguyên trên máy tính.

-   Hoàn thiện việc soạn thảo văn bản trên Word và bảng tính trên Excel.

S4 (Kỹ xảo)

Thái độ

-   Nhận thức đúng tầm quan trọng của học phần.

A1 (Tiếp nhận)

-   Hiểu được vấn đề bản quyền phần mềm.

-   Sử dụng phần mềm hợp pháp.

A2 (Đáp ứng)

-   Sử dụng có hiệu quả Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel.

A3 (Định giá)

5)     Ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra của Học phần, chiến lược dạy và học, đánh giá học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT)

STT

Chuẩn đầu ra

Học phần

Chiến lượcdạy và học

Đánh giá Học phần

Chuẩn đầu ra của CTĐT

Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ

1

K1 (Nhớ)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Kiểm tra

X

 

 

2

K2 (Hiểu)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Kiểm tra

X

 

 

3

K3 (Vận dụng)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Kiểm tra

X

 

 

4

S1 (Nhận thức tri giác)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

5

S2 (Sẵn sàng thực hiện hành động/thao tác)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

6

S3 (Hành động theo hướng dẫn)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

7

S4 (Kỹ xảo)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

8

A1 (Tiếp nhận)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Quan sát

 

 

X

9

A2 (Đáp ứng)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Quan sát

 

 

X

10

A3 (Định giá)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Quan sát

 

 

X

6)     Tài liệu học tập

-         Tài liệu bắt buộc:

(1) Hoàng Tùng, Nguyễn Mạnh Cường, 2016, Giáo trình Tin học văn phòng 1, Trung tâm tin học NTT.

-         Tài liệu tham khảo thêm:

(1) Cary N.Prague, Michael R.Iruin, 2010, Microsoft Office 2010 Bible Quick Start, Published by Hungry Minds, Inc.

(2) MOS 2010, Study Guide for Microsoft Word, Excel, PowerPoint and Outlook.

(3) Nguyễn Nam Trung, 2006, Cấu Trúc Máy Vi Tính & Các Thiết Bị Ngoại Vi, NXB Khoa học kỹ thuật.


 

7)     Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

STT

Thời điểm kiểm tra

Hình thức KTĐG

Công cụ KTĐG

Trọng số (%)

Thang điểm

Tiêu chí đánh giá

1

Bài kiểm tra số 1

Thực hành

Máy vi tính.

1/3

10

-        Tư duy logic.

-        Khả năng lý luận.

-        Khả năng trình bày.

2

Bài kiểm tra số 2

Thực hành

Máy vi tính.

1/3

10

-        Tư duy logic.

-        Khả năng lý luận.

-        Khả năng trình bày.

3

Kết thúc học phần

Thực hành

Máy vi tính.

1/3

10

-        Vận dụng kiến thức để làm bài thi.

Điểm đạt tối thiểu: 4/10

Hướng dẫn hình thức và tiêu chí chấm điểm

Yêu cầu ra đề thi

-         Đối với bài kiểm tra số 1 (Kiểm tra Windows – Trong giờ học):

ü Thi thực hành trên máy vi tính.

ü Thời gian thi: 20 phút.

ü Nội dung: Explorer, Control Panel.

-         Đối với bài kiểm tra số 2 (Kiểm tra Word & một phần Excel – Trong giờ học):

ü Thi thực hành trên máy vi tính.

ü Thời gian thi: 70 phút.

ü Nội dung: Tất cả các chương đã học ở Word và một phần Excel.

-         Đối với bài thi kết thúc học phần (Thi theo lịch chung của Trung tâm tin học):

ü Thi thực hành trên máy vi tính.

ü Thời gian thi: 90 phút.

ü Nội dung:

Ø  Phần Windows: Quản lý thư mục/tập tin (1đ).

Ø  Phần Word: Tất cả các chương (4đ).

Ø  Phần Excel: Tất cả các chương (5đ)


 

8)     Yêu cầu đối với người học

-         Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định.

-         Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp.

-         Tuân thủ theo nội quy của Nhà trường và nội quy phòng máy.

-         Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp.

-         Phải có đầy đủ các cột điểm kiểm tra.

9)     Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể

Buổi 5tiết/tuần

Nội dung học phần

Tài liệu học tập

Nhiệm vụ của SV

Hoạt động dạy và học

1

Tổng quan máy vi tính, làm việc với HĐH Windows, Explorer, Control Panel.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

2

Internet. Cách gõ dấu tiếng việt, soạn thảo văn bản và các thao tác cơ bản trong Word.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

3

Định dạng Font, Paragraph, Bullets and Numbering, Tabs.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

4

Tabs, Picture, Drop Cap, Columns.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

5

WordArt, Text Box, Shapes.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

6

Table.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

7

Giới thiệu, khởi động màn hình làm việc của Excel. Nhập dữ liệu.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

8

Trang trí và định dạng bảngtính.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

9

Cách  lập công thức, sử dụng địa chỉ ô và các hàm thống kê.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

10

Sắp xếp, các hàm logic, hàm toán học, hàm ngày giờ.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

11

Trích lọc dữ liệu, hàm dò tìm, hàm xử lý chuỗi.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.

12

Ôn tập.

Giáo trình Tin học văn phòng 1.

-       Lắng nghe và ghi nhận những thông tin cần thiết mà giảng viên cung cấp.

-       Làm bài tập nhà theo yêu cầu của giàng viên.


 Ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra môn học và bài học

Tên học phần

Chuẩn đầu ra chi tiết của học phần

 

Tin học văn phòng 1

K1

K2

K3

S1

S2

S3

S4

A1

A2

A3

 

Hướng dẫn:

1.   Điền nội dung các chuẩn đầu ra môn học (1)

2.   Điền số thứ tự các CĐR tương ứng vào (2)

3.   Điền số “1” vào ô mà Chuẩn đầu ra  được thể hiện trong Nội dung bài học

4.   Bảng biểu sẽ tính được số lượng các chuẩn đầu ra cho từng tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần

Nội dung bài học

Chuẩn đầu ra (CĐR) tham khảo (2)

CĐR/ Tuần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Phần 1-Chương 1, 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Phần 1-Chương 3

Phần 2-Chương 1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

2

3

Phần 2-Chương 2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

4

Phần 2-Chương 3

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

5

Phần 2-Chương 4

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

6

Phần 2-Chương 5

7

Phần 3-Chương 1

8

Phần 3-Chương 2

9

Phần 3-Chương 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Phần 3-Chương 4

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

11

Phần 3-Chương 5

12

Ôn tập

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2

 

Tổng

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10)  Giảng viên phụ trách học phần:

Tên: Hoàng Tùng.

Học vị: Tiến sĩ.

Địa chỉ cơ quan: Trung Tâm Tin Học

Số điện thoại cơ quan: 39402811

Email: htung@ntt.edu.vn

Website:

Cách liên lạc với giảng viên:

 

 

Tên: Nguyễn Mạnh Cường.

Học vị: Thạc sĩ.

Địa chỉ cơ quan: Trung Tâm Tin Học

Số điện thoại cơ quan: 39402811

Email:nmcuong@ntt.edu.vn

Website:

Cách liên lạc với giảng viên:

 

 

    TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng…năm …..

            Trưởng Khoa                       Trưởng Bộ môn                   Người biên soạn                      

 

 

Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.